ข่าวสาร

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่น 8

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กราบลาบิดามารดร มุ่งหน้าสู่บวรพุทธศาสน์

การบวชเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บุตรพึงกระทำต่อบิดา-มารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่าน อยู่เสมอมา...
ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนในฤดูร้อนนี้ จึงเป็นโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ได้โอกาส" อานิสงส์ผลบุญจากการบวชย่อมส่งผลถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุกๆคน

อบรมระหว่างวันที่

๓๑ มีนาคม ถึง ๒๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รวม ๒๙ วัน)
+wedding gallery
+wedding gallery
+wedding gallery
+wedding gallery

จะเข้าอบรมในอีก...

สิ่งของที่ห้ามนำมาในการอบรม

01
หนังสืออ่านเล่นและสมุดทุกชนิด
02
อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด
03
โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นวิทยุ mp3, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ
04
กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาย หญิง
05
ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ เครื่องรางของคลัง, สร้อยข้อมือ, แหวน เป็นต้น
06
บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด, รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

ของใช้ในการอบรม(ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

01
ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะเป็นต้น

สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม

01
ชุดอบรม เสื้อยืดคอกลม ๒ ตัว กางเกงวอร์ม ๒ ตัว
02
เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายไดๆ ๑ ตัว
03
ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
04
กระติกน้ำดื่มประจำตัว ๑ กระบอก
05
กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ ๑ ตัว
06
ผ้าไตรจีวร และบาตร
07
มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

01
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ -๖
02
เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๓ ปี
03
ผ่านการตรวจร่างกาย สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร

01
รูปถ่าย ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ (สำหรับติดที่ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
02
สำเนาหลักฐานการศึกษา ป.๕ - ป.๖ จำนวน ๑ ชุด
03
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
04
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด

รับใบสมัคร

ติดต่อรับเอกสารการสมัครได้ที่ค่ายจองแชมป์ หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา N25 สภาธรรมกายสากล

ขั้นตอนการรับสมัคร

01
ธรรมทายาทจะต้องสอบท่องคำขานนาค และบทให้พรครบทุกบท (สามารถสอบบทที่เหลือในวันอาทิตย์ต่อไปของการสมัคร)
02
ทดสอบนั่งสมาธิอย่างน้อย ๓๐ นาที
03
ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ การอบรม
04
ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันที่มาสัมภาษณ์

วันสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ ๓ , ๑๐ , ๑๗ , ​๒๔​ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง SPD 6E สภาธรรมกายสากล

วันปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ SPD 7E สภาธรรมกายสากล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.081-234-5438. 087-770-0031. 095-4605167

LINE ID : SUCHAYO072

facebook : paraindhramma072

“หน่อแก้วเปรียญธรรม สร้างผู้นำรุ่นใหม่”
สืบศาสน์ให้กว้างไกล ด้วยเชื้อไขพุทธองค์
+S__24952849.jpg
+S__39182383.jpg
+S__39182380.jpg

© 2024 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ