ข้อมูลเณร

กิตติศักดิ์ ทำดี

กิตติศักดิ์ ทำดี
  • Last update: 12 มิถุนายน 2562
  • การศึกษาทางโลก: ม.2
  • นักธรรม ชั้น: ตรี
  • เปรียญธรรม ชั้น: 3

ด้านความสะอาด

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
© 2020 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ