ข้อมูลเณร

#

สามเณรนวกะ 1 Archive

สามเณรนวกะ 1 Files

กิตติศักดิ์ ทำดี

กิตติศักดิ์ ทำดี

Updated on 12 มิถุนายน 2562

  • รุ่นปี: 2562
  • การศึกษาทางโลก: ม.2
  • นักธรรม ชั้น: ตรี
  • เปรียญธรรม ชั้น: 3
© 2020 เณรใหม่ All Rights Reserved. Powered by กองทะเบียนและสารสนเทศ